logo

2017-07-18
Like Bait

年月日 : 2017年715

場所 : 琵琶湖北湖

ルアー : ライクベイト

アングラー : ヒロキ 氏